• 2024-04-22
 • Nätverksträff

Fastighetsägarträff 4/4

Vi vill tacka alla fastighetsägare som medverkade på vår fastighetsägarträff den 4 april på Malmö universitet. Ert aktiva deltagande bidrog till en givande diskussion om framtiden för Västra Hamnen.

Dagen bestod av två delar. I första delen informerade vi om vad som händer i området och i föreningen Västra Hamnen – Have it all. Vi fick även värdefull insikt om samverkansstödet från Malmö Stad FGK och aktuella projekt som pågår för att utveckla området.

Den andra delen av träffen bestod av rundabordssamtal där vi diskuterade framtiden för samverkan mellan aktörer och möjligheter att engagera oss för att forma och förbättra området.

Nedan följer en sammanfattning av träffen.

Del 1 information:

 • Västra Hamnen – Have it all grundades av staden och fastighetsägarna för att gemensamt driva frågor kring områdets utveckling. När föreningen bildades bjöds även företag och organisationer in. Föreningen är en ekonomisk förening och finansieras genom medlemsavgifter.
 • Malmö Stad FGK informerade om samverkansstödet inom föreningen där staden stöttar projekt och engagemang. Detta pågår och kommer fortsätta att utvecklas och påverkar era fastigheter. De presenterade även statens utredning om BID-direktivet, som kan göra det obligatoriskt för större fastighetsägare att engagera sig i områdesföreningar för säkerhetsfrågor.
 • Gustav och Eric från föreningen presenterade pågående projekt:
  • Mikromiljöer: Ett projekt som fokuserar på en plats i taget och främjar en demokratisk dialog och process för att utveckla platsen. Just nu är hörnan intill Kockums Fritid pilotprojektet.
  • QR-Vandring: Föreningen utvecklar en digital rundvandring där besökare kan skanna fysiska QR-skyltar och få en guidad tur i Västra Hamnen. För att delta krävs medlemskap.
  • Hjärtsäkra Västra Hamnen: Ett pilotprojekt för att göra Västra Hamnen till Sveriges första hjärtsäkra stadsdel, där vår stadsdel räddar liv! Mer information presenteras på årsmötet.
  • Vintermarknaden 2023 blev en succé med 5000 besökare. Vi planerar att genomföra den igen och söker engagerade personer och företag för sponsring.

Slutligen diskuterade Vasakronan möjligheten att höja kvaliteten på området för att öka värdet på fastigheterna.

Del 2 rundabordssamtal:

 • Föreningen behöver starta ett utskott för fastighetsägare. Utskottet ska fungera som ett samverkansforum.
 • Nästa träff planeras efter sommaren. Om ni inte kunde delta är det nu bästa tillfället att engagera er för områdets utveckling med nya broar på plats och nya mönster för rörelse och tillgänglighet.
 • Vi behöver fokusera på stråken i Västra Hamnen och hur vi kan skapa attraktiv rörelse tillsammans på bottenvåningarna.
 • Det är viktigt att skapa en gemensam kommunikationsstrategi som ökar attraktiviteten i området genom place branding.
 • Vi kan göra mycket bättre tillsammans när det gäller att ta tillvara på studenterna i området och hur de kan interagera med området.

Är detta ett arbete som intresserar er och ser ni vikten av att samverka för att utveckla området? Kontakta oss för att bli medlem i föreningen.

Bli medlem

Förverkliga din idé

Anmälan

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est.

Hantering av personuppgifter