Vi har kommit halvvägs till 2035!

Utveckling genom samarbete

Västra Hamnen utvecklas fort. Fler och fler människor och företag upptäcker fördelarna med att bo och verka i Malmös bästa stadsdel.

Det unika med föreningen Västra Hamnen – Have it all, är att vi har medlemmar ur så många olika grupper. Var och en bidrar med det den kan och gemenskapen är stark.

Tillsammans arbetar näringsliv, stad, akademi, invånare och organisationer mot ett och samma mål:

Att Västra Hamnen ska bli Sveriges mest hållbara stadsdel 2035!