Om föreningen

Vår deklaration!

40% av Västra Hamnens yta ska fortfarande bebyggas fram till 2035. Varje gång vi har möjlighet att göra ett val, skulle vi kunna fatta ett hållbart beslut.

Föreningen ”Västra Hamnen – Have it all” är samverkansplattformen som gör det möjligt för stadsdelen att utvecklas hållbart och fortsätta att vara en förebild nationellt och internationellt. Våra tre fokusområden är mobilitet, energiomställning och stadsliv. Målet är Västra Hamnen som Sveriges mest hållbara stadsdel 2035.

VAD
Världens och Malmös mål med Agenda 2030 riktar sig till oss alla. Därför har vi ett gemensamt ansvar att bidra även på lokal nivå för att målen ska bli verklighet. Föreningen arbetar för att påverka och utveckla Västra Hamnen genom kunskapsspridning, gemensamma projekt och aktiviteter inom de tre fokusområdena.

VARFÖR
Vi är många som delar på platsen i Västra Hamnen. För att täcka allas behov och för att stadsdelen ska växa hållbart måste vi samarbeta och tänka långsiktigt.

HUR
Medlemmarna i ”Västra Hamnen – Have it all” är en unik blandning av boende, företag, föreningar, akademi och stad, som tillsammans driver mot det gemensamma målet att Västra Hamnen ska växa hållbart. Genom en gemensam plattform – en ekonomisk förening – gör vi det möjligt. Vill du vara med?

Lär känna oss mer:

Kontakt

Eric Malmberg

Verksamhetsledare, nätverks- och medlemsansvarig

Eminent Reklambyrå. Stora Nygatan 40, 211 37 Malmö

eric@eminentreklambyra.se
https://www.vastrahamnen.se

Oskar Lärn

Verksamhetsledare, kommunikationsansvarig

Eminent Reklambyrå. Stora Nygatan 40, 211 37 Malmö

oskar@eminentreklambyra.se
https://www.vastrahamnen.se

Styrelse

Sebastian Ekstam

Malmö stad

Ordförande

Kenneth Falk

Our Green Car

Ordinarie ledamot

Jessica Andersson

Skanska

Ordinarie ledamot

Anna Bruun Månsson

Malmö Universitet

Ordinarie ledamot

Magnus Alfredsson

Varvstaden

Ordinarie ledamot

Anja Bohlin

Media Evolution City

Ledamöter

Emelie Cromholm

Granitor

Ledamöter

Kristoffer Grahn

Whilborgs

Ledamöter

Anki Björk

Brf Fören 5

Ledamöter

Marianne Endunge

HSB

Suppleant

Gustav Magnusson

Fojab

Suppleant

Per-Arne Nilsson

Miljöförvaltningen Malmö stad

Suppleant