Om föreningen

Vår deklaration!

40% av Västra Hamnens yta ska fortfarande bebyggas fram till 2035. Varje gång vi har möjlighet att göra ett val, skulle vi kunna fatta ett hållbart beslut.

Föreningen ”Västra Hamnen – Have it all” är samverkansplattformen som gör det möjligt för stadsdelen att utvecklas hållbart och fortsätta att vara en förebild nationellt och internationellt. Våra tre fokusområden är mobilitet, energiomställning och stadsliv. Målet är Västra Hamnen som Sveriges mest hållbara stadsdel 2035.

VAD
Världens och Malmös mål med Agenda 2030 riktar sig till oss alla. Därför har vi ett gemensamt ansvar att bidra även på lokal nivå för att målen ska bli verklighet. Föreningen arbetar för att påverka och utveckla Västra Hamnen genom kunskapsspridning, gemensamma projekt och aktiviteter inom de tre fokusområdena.

VARFÖR
Vi är många som delar på platsen i Västra Hamnen. För att täcka allas behov och för att stadsdelen ska växa hållbart måste vi samarbeta och tänka långsiktigt.

HUR
Medlemmarna i ”Västra Hamnen – Have it all” är en unik blandning av boende, företag, föreningar, akademi och stad, som tillsammans driver mot det gemensamma målet att Västra Hamnen ska växa hållbart. Genom en gemensam plattform – en ekonomisk förening – gör vi det möjligt. Vill du vara med?

Lär känna oss mer:

Kontakt

Calle Håkansson

Verksamhetsledare, nätverks- och medlemsansvarig

Altitude meetings, Nordenskiöldsgatan 24, 211 19 Malmö

calle@altitudemeetings.se
https://www.vastrahamnen.se

Pontus Hedetoft

Verksamhetsledare, kommunikationsansvarig

Eminent Reklambyrå. Stora Nygatan 42, 211 37 Malmö

pontus@eminentreklambyra.se
https://www.vastrahamnen.se

Styrelse

Thomas Brunk

Malmö Stad / Stadsbyggnad

Ordförande

Anna Bogeskär Brandt

Malmö universitet

Sekreterare

Patrik Lundberg

Skanska

Kassör

Hanne Birk

VARVSSTADEN

Ordinarie ledamot

Anders Gran

TWIIK

Ordinarie ledamot

Zsolt Galaczy

Doc Piazza

Ordinarie ledamot

Jonas Holmberg

Midroc Property Development

Ordinarie ledamot

Yasemin Arhan Modéer

Altitude Meetings

Ordinarie ledamot

Peter Olsson

Wihlborgs

Ordinarie ledamot

Marie Persson

Malmö stad, Fastighet & Gata

adj. ledamot utan rösträtt

Sebastian Ekstam

Drivhuset Malmö

Suppleant

Jennie Järvå

Malmö stad, Kultur & Bild

Suppleant

Lisa Renntun

HSB

Suppleant