Integritetspolicy

Västra Hamnen - 'Have it all'

När du deltar i aktiviteter arrangerade av Föreningen Västra Hamnen – ‘Have it all’, behöver dina personuppgifter behandlas så att föreningen kan sköta administrativt arbete i samband med aktiviteter och verksamheter.

Föreningen Västra Hamnen – ‘Have it all’ ser till att din integritet är skyddad och dina personuppgifter behandlas med sekretess och på ett säkert sätt. Personuppgifterna lagras så länge som är nödvändigt för ditt deltagande i föreningens verksamhet. Föreningen använder dina personuppgifter för att kontakta dig och för att skicka information till dig.

Du har rätt att kontakta föreningen för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Vänd dig i sådana fall till koordinator@vastrahamnen.se.

I fall av frågor gällande föreningens integritetspolicy och hur personuppgifter behandlas är du välkommen att kontakta oss. Detta gör du enklast via e-post till koordinator@vastrahamnen.se. Du kan även vända dig till datorinspektionen.