Koordinator och styrelse

 • Teres Arvidsson
  Teres Arvidsson Koordinator

KONTAKT

Styrelse

 • Helena Paulsson / ÅF
  Helena Paulsson / ÅF Ordförande
 • Hanne Birk / VARVSSTADEN
  Hanne Birk / VARVSSTADEN Sekreterare
 • Pontus Hedetoft / EMINENT REKLAMBYRÅ
  Pontus Hedetoft / EMINENT REKLAMBYRÅ Kassör
 • Andreas Lundberg / SKANSKA ÖRESUND
  Andreas Lundberg / SKANSKA ÖRESUND Ordinarie
 • Christer Larsson / Stadsbyggnadsdirektör / MALMÖ STAD
  Christer Larsson / Stadsbyggnadsdirektör / MALMÖ STAD Ordinarie
 • Anders Jarl / WIHLBORGS
  Anders Jarl / WIHLBORGS Ordinarie
 • Magnus Thure Nilsson / MEDIA EVOLUTION
  Magnus Thure Nilsson / MEDIA EVOLUTION Suppleant
 • Andreas Ivarsson / SKANDIA FASTIGHETER
  Andreas Ivarsson / SKANDIA FASTIGHETER Ordinarie
 • Niklas Åklundh / MIDROC
  Niklas Åklundh / MIDROC Ordinarie
 • Thomas Brunk / MALMÖ STAD
  Thomas Brunk / MALMÖ STAD Suppleant
 • Birgitta Wickman / MALMÖ HÖGSKOLA
  Birgitta Wickman / MALMÖ HÖGSKOLA Suppleant
 • Zsolt Galaczy / DOC PIAZZA
  Zsolt Galaczy / DOC PIAZZA Suppleant
 • Elisabeth Lundgren / Kulturförvaltningen / MALMÖ STAD
  Elisabeth Lundgren / Kulturförvaltningen / MALMÖ STAD Suppleant
 • Agneta Sallhed Canneroth /Gatukontoret
  Agneta Sallhed Canneroth /Gatukontoret Adjungerad

Västra Hamnen Malmö, karta

UTSKOTT

Föreningens styrelse har tillsammans satt en verksamhetplan. För att förverkliga denna plan så har vi skapat olika utskott som arbetar mot de långsiktiga målen. Utskotten möts ca 6-8 ggr /år och rapporterar vid varje styrelsemöte.

Idag har vi följande utskott och vi ser fram emot att skapa fler under årens lopp allteftersom våra medlemmars intresse för stadsdelsutvecklingen vidgas.

Utskott Mobilitet/Stadsmiljö

–          Andreas Ivarsson, Wihlborgs (Utskottsledare)

–          Birgitta Wickman, Malmö Högskola

–          Agneta Sallhed Canneroth, Gatukontoret

–          Malin Kylefors, WTC

Utskott Marknadsföring/Kommunikation

–          Thomas Brunk, SBK (Utskottsledare)

–          Pontus Hedentoft, Eminent

–          Daniel Stjernfeldt, Gatukontoret

–          Dick Fredholm, Kulturförvaltningen

Utskott Medlemskap

–          Andreas Lundberg, Skanska (Utskottsledare)

–          Niklas Åklundh, WTC

–          Helena Paulsson, ÅF

–          Zsolle, Doc Piazza

Samverkan mellan fastighetsägare, boende och student.

 

Samverkan mellan ingenjörer, samhällsplanerare och kommunikatörer.