Vi mappar upp VH

Testbäddsområden

Workshop hos Varvsstaden
Workshop hos Varvsstaden

Västra Hamnen är ett område med många olika karaktärer men också med många olika typer av både boende, besökare och förvärvsarbetande vilket gör att aktiveringarna borde vara flera och olika.

Hela 65 st idéer kom in via workshops och mail till våra medlemmar. En av idéerna var  t ex  att skapa fyrtorn, små installationer liknande torn för strandvakter. De skulle ha belysning och vara utplacerade på strategiska eller historiska platser i stadsdelen. Men en tanke var också om de skulle kunna länkas till de 17 hållbarhetsmålen för 2030. .

Många uppfattar Västra Hamnen som mörk och otrygg så  samtal om hur fyrtornen skulle kunna lysa upp och skapa sammanhängande vandringsleder togs upp under workshop i Varvsstaden, den 28 nov.

Resultatet av vilka idéer som kommer kunna träda i kraft presenteras för styrelsen i januari för beslut om vilka områden som ska prioriteras under 2019.

__

Zero Print består av arkitetkduon Jenny Grettve & Vincente Zaragoza. Följ deras arbete för Malmö och världen via följande kanaler:

http://zeroprint.eu

https://www.instagram.com/zeroprintcities/

Publicerat den December 13, 2018