Framflyttad! Verkstad: Agenda 2030

Efter sommaren

Hållbar samhällsutveckling, samverkan och Agenda 2030

Varmt välkommen till en konferens om hållbar samhällsutveckling, samverkan och Agenda 2030! Här undersöks det hur akademin, den privata sektorn och offentliga sektorn kan samverka för att arbeta med de globala målen på en lokal nivå.

Syftet med Verkstad: Agenda 2030 är att samla forskare och praktiker för att gemensamt diskutera och inspireras till hur vi skapar en hållbar stads- och samhällsutveckling i Skåne.

Konferensen pågår under två dagar och innefattar flertalet spännande studiebesök. Bland annat ett studiebesök till Västra Hamnen där du får lära dig mer om urbana ekosystemtjänster.

Klicka här för att läsa mer om studiebesöken, se hela programmet och anmäla dig!

Publicerat den March 19, 2020