Vägarbete

Stora Varvsgatan/Einar Hansens Esplanad

Rödmarkerad yta i bilden visar arbetsområdet för cirkulationsplatsen.
Rödmarkerad yta i bilden visar arbetsområdet för cirkulationsplatsen.

För att förbättra trafikflödena så byggs det en ny cirkulationsplats i korsningen Stora Varvsgatan/Einar Hansens Esplanad. Arbetet kommer att starta måndag 29/4 – 2019 och beräknas vara klart 31/3 – 2020.

Arbetet är uppdelat i tre etapper:

  1. Vecka 18 (29/4 – 3/5) Mittrefuger på Stora Varvsgatan rivs inom arbetsområdet.
  2. Vecka 19 (6/5 – 10/5) Tillfällig väg förbi arbetsplatsen byggs.
  3. Vecka 20 (13/5 – 31/3 2020) Arbete med ombyggnation startar. Einar Hansens Esplanad stängs vid Slädgatan 15/5 kl 07:00.

Under hela ombyggnationen kommer Stora Varvsgatan att vara öppen i ett körfält i vardera riktning. Gående och cyklister kommer självklart även kunna ta sig förbi arbetsområdet.

Publicerat den April 26, 2019