Vägarbete

Stora Varvsgatan avstängd

Stora Varvsgatan kommer att stängas av för fordonstrafik på grund av vägarbete. Två arbeten kommer att utföras samtidigt på Stora Varvsgatan mellan Hallenborgsgata och Östra Varvsgatan. Det är fjärrkyla och VA som skall kopplas in i fastigheterna.

Arbetet delas upp i två etapper:

  • Röd etapp (västlig riktning): Tisdag 4/6 kl 19:00 – onsdag 5/6 kl 06:00.
  • Blå etapp (östlig riktning): Måndag 10/6 kl 06:00 – fredag 14/6 kl 16:00

Trafiken leds om via Hallenborgsgata – Lilla Varvsgatan – Östra Varvsgatan.

Publicerat den May 23, 2019