Dina resvanor

Mobility Challenge 2019

Hej! Vad kul att du vill vara med i Mobility Challenge! Den här undersökningen går snabbt att fylla i. I slutet av tävlingsperioden kommer du att få fylla i ytterligare ett formulär kopplat till tävlingen för att visa vilka skillnader du gjort i ditt resande.

Dessutom kanske vi tillsammans kan komma på fler smarta och hållbara sätt att resa. Tack för att du tar dig tid att svara!5. Hur tar du dig oftast till och från jobb/skola/verksamhet under vinterhalvåret?
Om du använder mer än ett färdmedel, ange det längsta (km)

6. Hur tar du dig oftast till och från jobb/skola/verksamhet under sommarhalvåret?
Om du använder mer än ett färdmedel, ange det längsta (km)

7. Varför är ovanstående dina val av färdmedel?
(1 = håller inte alls med 5 = håller helt med)

För att spara pengar 12345 För att vara miljövänlig 12345 Det är bekvämt 12345 Jag kan arbeta under resan 12345 Jag undviker att fastna i trafikköer 12345 Kortast restid 12345 Mitt enda alternativ 12345 Det finns ingen kollektivtrafik där jag bor 12345 Jag måste använda bilen av privata orsaker 12345 Jag får min dagliga motion 12345 Jag saknar information om andra alternativ 12345

8. Vad skulle få dig att välja buss eller tåg oftare?
(1 = håller inte alls med 5 = håller helt med)

Bättre information om biljetter och rutter 12345 Avgångs-information på skärmar på mitt jobb/skola/verksamhet 12345 Möjlighet att köpa rabatterade biljetter - rabatterat av tex min arbetsgivare 12345 Möjlighet till säker cykelförvaring på hållplats/station 12345 Möjlighet till citybike-medlemsskap för att ta sig till och från hållplats/station 12345 Om parkeringsplats blev för dyr 12345 Bättre buss/tåg-förbindelser mellan hem och jobb/skola/verksamhet 12345

9. Vad skulle få dig att välja att gå, cykla eller ta elscooter oftare?
(1 = håller inte alls med 5 = håller helt med)

Bättre cykelparkering på jobb/skola/verksamhet 12345 Bättre/säkrare cykelparkering på jobb/skola/verksamhet 12345 Tillgång till cykelverkstad eller att kunna underhålla cykeln på jobb/skola/verksamhet 12345 Bättre cykelvägar 12345 Möjlighet att duscha/byta om på jobb/skola/verksamhet 12345 Medlemskap i poolcykelsystem 12345 Möjlighet att köpa rabatterad elcykel via via jobb/skola/verksamhet 12345 Möjlighet att hyra elscooter rabatterat via jobb/skola/verksamhet 12345 Möjlighet att köpa hjälm rabatterat via jobb/skola/verksamhet 12345

10. Till vilken grad håller du med om följande påståenden?
(1 = håller inte alls med 5 = håller helt med)

Hållbara och miljövänliga färdsätt är viktiga för mig 12345 Sättet jag reser till och från jobb/skola/verksamhet påverkar min livskvalitet 12345 Det är viktigt för mig att jobb/skola/verksamhet som jag är knuten till verkar för hållbara färdmedel 12345

11. Har du något förslag på hur företaget/skolan/verksamheten du är knuten till skulle kunna göra dina resor fram och tillbaka enklare?

12. Har du något förslag på hur företaget/skolan/verksamheten du är knuten till skulle kunna göra dina resor fram och tillbaka mer hållbara?