Sveriges mest hållbara stadsdel 2035

Vill du vara med?

40% av Västra Hamnens yta ska fortfarande bebyggas och utvecklas till en hållbar stadsdel i Malmö. År 2035 är tanken att det ska vara klart. Varje gång vi står inför ett nytt var har vi möjlighet att fatta ett hållbart beslut.

Föreningen ”Västra Hamnen – Have it all” är samverkansplattformen som gör det möjligt för stadsdelen att utvecklas hållbart och fortsätta att vara en förebild nationellt och internationellt.

Våra tre fokusområden är mobilitet, energiomställning och stadsliv.

Föreningen har som mål att Västra Hamnen ska växa hållbart, så att människor och verksamheter trivs och utvecklas i Sveriges mest hållbara stadsdel 2035.

Tillsammans gör vi det möjligt! Vill du vara med?

Fotograf: Bojana Lukac

Publicerat den March 19, 2020