Studentsamarbete

Mau & Västra Hamnen - Have it all

Studentsamarbete Mau & Västra Hamnen - Have it all

Nyttja möjligheten till ökad kunskap genom att studenter skriver examensarbeten baserade på de utmaningar Västra Hamnen har!

Som medlem i Västra hamnen have it all bidrar ni med viktig kunskap och erfarenheter från er vardag. Studenter från flera program, däribland Fastighetsföretagande/Fastighetsförmedling, Arkitektur, Visualisering, Kommunikation, Byggingenjör och Transport Management på Institutionen för urbana studier erbjuds möjlighet att skriva examensarbeten under våren 2021 med era och stadsdelens utmaningar i fokus.

Har du en idé kring en utmaning eller problemformulering som en student skulle kunna skriva exjobb om? Maila koordinator@vastrahamnen.se

Kort introduktion till idén och programmet:

Publicerat den December 10, 2020