Testbädd VH

SYFTE

Syftet med testbäddsaktiviteterna är att skapa liv i de platser som inte fått en funktion än. Platser som t ex mellanrum eller lokaler. Det behöver inte vara en fysisk aktivitet utan kan t ex vara en ekonomisk modell.

Under året har nätverket genomfört en walkshop för tillsammans med medlemmarna för att börja mappa upp mellanrummet som väntar på att aktiveras.  Vi utannonserade även en tjänst för att tillsätta en projektledare som spec

Att påverka den pågående stadsutvecklingen i Västra hamnen.

AKTIVITETER

– Genomföra en kartläggning av intressanta platser/lokaler för

testbäddsaktiviteter, detta gör vi genom en gemensam walkshop med alla medlemmar som vill delta.

– En kartläggning av icke fysiska testbädd genom en workshop och publiceras digitalt.

– Utvalda fysiska platser ska markeras så de blir synliga och uppmärksammade.

Teman som vi arbetar kring är kultur, mat, kunskap, handel och rörelse för gammal som ung.