Mobility Challenge

Mobility Challenge 2018
Mobility Challenge 2018

År 2030 ska Malmö ha 100 000 fler invånare men inte ökat med en enda bilresa till. För att skapa ett mer tillgängligt och attraktivt Malmö för fler behöver vi förändra vårt sätt att resa och förflytta oss. Gång, cykel och kollektivtrafik ska 2030 vara det självklara valet för oss som bor, arbetar och vistas i Malmö. 

Västra hamnen har kommit ungefär halvvägs i sin utbyggnad, men 15–20 år kvarstår innan Västra hamnen är färdigbyggt. Nätverket Västra Hamnen – Have it all har skapats för att bidra till utvecklingen med ny energi och fräscha idéer. Tillsammans med Skånetrafiken och Malmö stad arrangerar vi Mobility Challenge som ett steg i att skapa en modernare och mer hållbar stadsdel.