Öppning av Neptunigatan

2016 började Neptunigatan byggas om till en ny huvudgata. Det är första steget i Universitetsholmens stadsomvandling. Nu står gatan klar, och så bra det blev! Malmö innerstad har fått en rikt planterad stadsgata med många träd. Dessutom har det byggts egna filer för kollektivtrafiken, breda cykelbanor och fem nya broar över Varvskanalen.

Publicerat den July 1, 2019