Mobility Challenge 2021

Bryt gamla vanor

Tre år i rad har succétävlingen Mobility Challenge arrangerats i Västra Hamnen. Tävlingen går ut på att uppmuntra dig och alla andra att prova nya, hållbara och hälsosamma sätt att resa – till och från jobbet, hemmet eller skolan. Laget som lyckats med den största förändringen premieras med fina priser.

Mobility Challenge är ett lekfullt sätt att väcka tankar kring viktiga frågor: Hur kan vi genom olika gemensamma ansträngningar minska vårt ekologiska avtryck? Och hur kan vi se till Västra Hamnen når målet med att 2035 vara Sveriges mest hållbara stadsdel? Tillsammans lyfter vi frågan kring mobilitet och gör en gemensam insats!

Mobility Challenge kommer att starta igen våren 2021, nu i en ny form! Styrelsen har tillsatt en arbetsgrupp med P Malmö, Fastighets- och gatukontoret samt ett spännande företag med alternativa lösningar för transport, som tillsammans arbetar aktivt med att utveckla konceptet.

Tävlingsperioden är nu spikad och kommer att vara mellan 12/4-11/6-2021.

Mer information kommer löpande. Stay tuned!

Publicerat den January 15, 2021