Ungdomsbrottslighet

Aterwork med forskare från Malmö Universitet

Ungdomsbrottslighet – en nyanserad bild av utvecklingen.

Oron för brottsligheten ökar i Sverige enligt Brottsförebyggande rådet (Brå). Men är oron befogad? Robert Svensson är professor i kriminologi vid Malmö universitet och han forskar bland annat om ungdomsbrottslighet och moralkänslor.

Ett intresse inom området har alltid varit brottsutvecklingen bland ungdomar. Åt vilket håll går den? Detta är en ständigt aktuell fråga. En annan viktig fråga är hur vi kan begripa utvecklingen? Går det att förstå förändringar i ungdomars brottslighet utifrån olika faktorer? Några sådana faktorer kan till exempel vara att ungdomars attityder har ändrats över tid precis som deras fritidsvanor och relation till föräldrar och skola. Genom att förklara och förstå trenden inom området kan bilden av brottsutvecklingen nyanseras.

Lyssna på och ställ frågor till en professor i afterwork-miljö. Varje evenemang är en timme långt. Forskaren föreläser i 30 minuter och därefter blir det frågestund under en halvtimme. Föreläsningen har fri entré och är öppen för alla.

Öl, vin, kaffe, te och tilltugg finns till försäljning. Dörrarna öppnar 16:30.

Mer info finner ni via MAU´s hemsida.