SLU Urban Talk: Dirk Sijmons

Urban Futures

Välkommen till vårens första SLU Urban Talk 2019! Seminariet kommer att äga rum i en ny lokal på STUDIO Malmö och vi har bjudit in Dirk Sijmons, grundare av H+N+S Landschapsarchitecten, författare till det nederländska klimatförändringsprogrammet Room for the River, och före detta riks-landskapsarkitekt i Nederländerna.

Ett samarbete mellan bl a Altitude Meetings &  SLU Urban Futures

Designing for Energy Transitions
– landscape as a backdrop, a landing field or an actor

Sijmons kommer att utgå ifrån sin bok “Landscape and Energy” och diskutera övergången från fossila bränslen till förnybar energi ur ett rumsligt perspektiv.

Seminariet är öppet för alla intresserade och kommer att hållas på engelska. Vi börjar med mingel och förfriskningar klockan 17.00.

Mer information om seminariet kommer inom kort!

Evenemanget på Facebook hittar du här.

Läs mer om Dirk Sijmons här.

Se ett videoporträtt om Dirk Sijmons.

Fakta
Tid: 2019-01-17
Ort: Malmö, Nordenskiöldsgatan 24
Lokal: STUDIO
Arrangör: SLU Urban Futures