Intervene/Shift/Compel

Konstnärens roll i det offentliga rummet

Varmt välkommen till Råängens nästa evenemang, ett seminarium den 28 februari 2019, med inbjudna talare från Göteborg, Oslo, Malmö och London.

Medarrangör är vår medlem Holster Green Designstudio.

Evenemanget är en del av Råängens konst- och arkitekturprogram, vid detta tillfälle har det utgångspunkt i Nathan Coleys skulptur And We Are Everywhere. Skulpturen är det första konstverk som skapats på uppdrag av Råängen och finns på plats på Domkyrkans mark i Brunnshög fram till mars 2019. Skulpturen adresserar frågor som människans tillgång till mark och land, hemlöshet och kyrkans roll i vår samtid.

Vi kommer belysa frågeställningar som: Hur kan konstnärer bidra till diskussionen om hur vi lever våra liv i vår samtid? Vilka mekanismer använder konstnärer, curatorer och beställare sig av för att skapa offentliga rum som riktar intresset mot viktiga politiska och sociala frågor? Kan den här typen av projekt förändra samhället eller i någon mån förändra hur vi ser på världen?

Föreläsare:
Apolonija Šušteršič, Konstprofessor och ansvarig för masterprogrammet Konst och offentliga rum, Kunsthøgskolen i Oslo
Eleanor Pinfield, Konstnärlig ledare, Art on the Underground, London.
Emma Ribbing, Konstnär och koreograf, Malmö.
Kerstin Bergendal, Konstnär och lektor, Akademin Valand, Göteborg.
Nathan Coley, Konstnär, Glasgow.

Fri entré, men begränsat antal platser.
Osa till info@raangen.se

Bild, The Bower of Bliss, Linder, 2018, Southwark station. Beställare: Art on the Underground. Foto: Thierry Bal, 2018.