HAVE A SHARE 28 / 11 / 18

Nätverksträff i Varvsstaden

Vi möttes kring värmande drycker i en av Varvsstaden mäktiga industrihallar, Vagnsverkstaden. 
Vagnsverkstaden
Vi möttes kring värmande drycker i en av Varvsstaden mäktiga industrihallar, Vagnsverkstaden. 
Årets sista medlemträff lät vi formas efter våra medlemmars önskemål och utmaningar. 
Årets sista medlemträff lät vi formas efter våra medlemmars önskemål och utmaningar. 

Vi höll medlemsträffen i den äldsta byggnaden i Varvsstaden, Snickeriet uppförd 1876. En byggnad som kommer bevaras och få ett nytt innehåll av olika hyresgäster.

Under en timmas tid fick våra medlemmar addera sin kunskap, erfarenheter och nätverk kring ämnena värdeskapande delningsekonomi, clustring av liknande verksamheter i stadsdelen och ytor som vi kan använda bättre som t ex testbäddar.

Det blev en dynamisk session med nya infallsvinklar och idéer kom fram men även utmaningar såsom belysning och för stora mellanrum mellan byggnader.

Resultatet blev fyra workshops med olika teman och inriktningar. Medlemmarna mixades upp och med en samtalsledare och berörde de frågor som ´Hur kan vi fortsätta utveckla nätverket?´, ´Vilka mellanrum vill du se mer aktiva och med vad? ´ och  ´Kan vi clustra ihop stadsdelen på ett berikande sätt?´.

Se kort summering av varje workshop nedan.

Foton: Elina Nomad

4 workshop-stationer

Hur kan vi fortsätta utveckla nätverket? En interaktiv enkät för att fördjupa hur våra medlemmar kan förbättra nätverket för kommande år. Ledd av Calle Håkansson, Altitude Meetings.

Ladda ner sammanställning här.

Testbädd i VH.  Vilka mellanrum vill du se mer aktiva och med vad? 

Samtalsledare:  Jenny Grettve från ZeroPrint Cites är projektledare för TESTBÄDD VH, ett projekt inom nätverket.

ZeroPrint har fått i uppgift att fundera kring platser i Västra hamnen  som skulle kunna aktiveras för att skapa en mer levande stadsdel. Via bl a workshops med medlemmarna så har ett 60-tal förslag kommit fram och ett av dessa förslag ville Jenny diskutera genom samtal under nätverksträffen.

Idén handlar om att skapa fyrtorn, små installationer liknande torn för strandvakter. De skulle ha belysning och vara utplacerade på strategiska eller historiska platser i stadsdelen. Men en tanke var också om de skulle kunna länkas till de 17 hållbarhetsmålen för 2030. Samtalet under workshopen handlade således om vilka platser det skulle kunna vara.

Vi diskuterade en del kring mat och hållbarhet. Ica Maxi vore eventuellt en plats för att ta upp frågan om matsvinn. Galeonen och odling en annan. Vi diskuterade också om vatten och hållbarhet, men även jämställdhet och Stapelbäddsparken.

Många uppfattar Västra Hamnen som mörk och otrygg så vi diskuterade också hur fyrtorn skulle kunna lysa upp och skapa sammanhängande vandringsleder.

Lokalöverskottet i VH – hot eller möjlighet för drabbade hyresvärdar? Kan vi clustra ihop stadsdelen på ett berikande sätt? med  Ann-Cathrine Björk, ordförande i Brf Fören 5, som samtalsledare.

Förslag kom fram om att clustra kulturen kring Skånes dansteater med caféer och restauranger i omnejd. Där även ett aktivitetscenter innehållande bio, bowling och teater fanns att tillgå. De naturliga kluster som finns idag är Dockan och Masttorget, men deltagarna så gärna att vi skulle låta oss inspireras av Köpenhamns Kodbyen och Torvehallarna. Även en ´bazaar-saluhall´ skulle vara ett uppskattat bidrag till stadsdelen.

Önskan om att skapa fina promenadstråk kom upp, där Malmös historia kan möta ny arkitektur. Men det fanns en missnöjsamhet om alltför många mörka partier i stadsdelen, som skapar en otrygg känsla. Så en god och intressant belysning bör adderas till dessa historiska stråk.

Gruppen lyfte hur problematiskt det kan vara att driva verksamhet i lediga lokaler för tillfälliga lösningar pga många myndigheters krav på hyresgästen. Så hur kan framtida arkitektur öppna upp för lösningar på detta plan. En utmaning vi förde vidare till nätverkets arkitekter att utforska.

Sist men inte minst poängterade man vikten av att behålla alla takterasser tillgängliga för allmänheten, och gärna även efter kontorstid.

Om du har ett äpple- vill du dela det med mig? Värdeskapande delningssamverkan . Samtalsledare: Emir Mujezinovic från Ett hem att trivas i  och Oscar Pelin/ projektledare för Sege Park och Skånes representant hos Sharing Cities

Skapa fysiska mötesplatser för privatpersoner om offentlig sektor, där affärsmodeller för delning kan utvecklas för fastigehtsbolag, BRF:er, kommuner, företag, föreningar osv. Läs hela sammanställning av workshopen här.

Fler bilder från denna glada tillställning hittar ni på vår FB-sida.

Deltagarlista för nedladdning (pdf).

Läs mer om Varvsstaden här.

Tack till fotograf  Elina Nomad för dokumentation.

Publicerat den December 3, 2018