BRF-träff 31/3

Vi vill rikta ett stort tack till alla er anmälda till BRF-träff med Västra Hamnen – Have it all! Vår förhoppning är att alla ni som var med på plats fann det givande att få ta del av inspirerande berättelser från våra talare och träffa de olika leverantörerna. 

Vår förhoppning om träffen är att den kan inspirera och leda till en gemensam kraft och samverkan framåt för er boende i området.

Kort från mötet.

Först ut var Rickard Dahlstrand från Electricity innovation som berättade om hur de samverkat med boende i området Hammarby Sjöstad i Stockholm. Det har bland annat resulterat i gemensamma ramavtal för el, hissar samt intelligenta passage- och övervakningssystem. Vill ni se Rickards presentation hittar ni den här.

Vi fick också lyssna till Hjalmar Falck från BID Malmö som berättade om deras verksamhet i Sofielund och på Möllevången. Hur vi kan använda BID-processen som ett hjälpverktyg för en kontinuerlig fastighetsutveckling som skapar förutsättningar för bättre boendemiljöer.

Sist ut var Ludvig Haav från Sege Park som inspirerande oss genom sin berättelse om deras ”experimentverkstad” kring hållbarhet. I verkstaden har de har skapat storskaliga system för till exempel öppet dagvatten och lokal återvinning av matavfall samt småskaliga lösningar för till exempel cykel- och bilpool.

På plats fanns också olika leverantörer av produkter och tjänster.

Västra Hamnen – Have it all!

Publicerat den April 19, 2022