Nu har vårt stadsdelsnätverk vuxit från 15 till 65 medlemmar sedan lanseringsdagen i april 2017.
Hur utvecklar vi föreningen och stadsdelen tillsammans? Med hjälp av dina förslag förbereder styrelsen för 2019.

OM OSS

VISION

Västra Hamnen ek. förening – Have it all; är plattformen som gör Västra Hamnen till den självklara platsen där alla vill bo, utveckla affärsmöjligheter eller bara vara. Genom plattformen aktiverar vi Västra Hamnens unika värden – hållbar livsmiljö, innovativ atmosfär samt närheten till city och havet.

 

MISSION

Västra hamnen ekonomisk förening ska:

  •  vara en plattform och dynamisk gemenskap för företag, organisationer och föreningar i Västra Hamnen, relevant för alla medlemmar, där vi delar information, kunskap och affärsmöjligheter genom medlemsmöten, digitala forum och projektkoordinatorn
  • öka närvaron och rörelse av människor i området under hela året med återkommande och publika aktiviteter
  • fånga upp och facilitera nya idéer som förstärker och utvecklar områdets unika värden
  • marknadsföra och kommunicera det liv, rörelse och aktiviteter som sker i Västra Hamnen under konceptet Västra hamnen – Have it all.

 

Läs mer oss via:

PRESS

STADGAR

PRESENTATIONER:

Västra Hamnen- HAVE IT ALL__ 2017-2018

Verksamhetsåret 2017 (maj-dec)

Västra Hamnen mot 2035  av stadsbyggnadsdirektör Christer Larsson