OM OSS

VISION & MISSION

Västra Hamnen ekonomisk förening – ’Have it all’, är plattformen som gör Västra Hamnen till den självklara platsen där alla vill bo, utveckla affärsmöjligheter eller bara vara. Detta unika nätverk har bildats så att vi lättare kan dela kunskap och idéer, bygga nya kontakter samt påverka stadsdelen till att bli den bästa platsen att bo, verka och leva i.

__Gemenskap och kunskapsdelning__

Du kommer ingå i ett starkt nätverk med en bred bas av innovativa och engagerade verksamheter. Nätverket är öppet för företag, organisationer och föreningar som vill vara med och påverka denna stadsdel. Med möjlighet att utbyta kunskap och information som kan gynna den egna verksamheten såväl som området i stort.

_ Synergieffekter_

Genom våra två utskott ´Trafik & Mobilitet´ samt ´Varumärke & Kommunikation´så kan vi påverka utvecklingen av området rent affärsmässigt, fysiskt och kulturellt. Via denna plattform få du även chans till kontakt med andra nätverk, lokal såväl som internationella dit flera framstående experter och konsulter är knutna.

__Kontinuerligt informationsflöde__

Genom medlemskapet finns möjlighet att följa och delta i stadens arbete med denna stadsdel. Nätverket fungerar lite som en megafon för vad som händer i detta område, såväl seminarier, inspirerande frukostar till vägarbeten och kommande byggnationer. År 2035 förväntas detta stadsdelsområde ha runt 20 000 boende och lika många som arbetar här och vi vill att alla ska få vara med och forma sin stadsmiljö redan idag.

Välkommen du med!

 

Boka en tid med vår koordinator så lyssnar hon till er önskemål:

Teres Arvidsson, koordinator@vastrahamnen.se

 

PRESS

STADGAR

Presentationer:

Västra Hamnen mot 2035 av stadsbyggnadsdirektör Christer Larsson

Västra Hamnen- HAVE IT ALL 2017