NÄTVERKET

Västra Hamnen – halvvägs mot 2035

Västra Hamnen har kommit cirka halvvägs i sin utbyggnad. Utvecklingen har varit framgångsrik i att skapa en blandad bebyggelse, publika mötesplatser och kreativa företagsmiljöer med starkt fokus på hållbarhet i ett city- och havsnära läge. Men 15-20 år kvarstår innan Västra Hamnen är färdigbyggt. Nätverket ”Västra Hamnen – Have it all” har skapats med syftet att gå in i nästa fas med ny energi och idéer.
Detta görs bäst genom samverkan med alla aktörer som är villiga att bidra och dela för att utveckla Västra Hamnen.