Nu har vårt stadsdelsnätverk vuxit från 15 till 65 medlemmar sedan lanseringsdagen i april 2017.
Hur utvecklar vi föreningen och stadsdelen tillsammans? Med hjälp av dina förslag förbereder styrelsen för 2019.

NÄTVERKET

Västra hamnen – halvvägs mot 2035

Västra Hamnen har kommit cirka halvvägs i sin utbyggnad. Utvecklingen har varit framgångsrik i att skapa en blandad bebyggelse, publika mötesplatser och kreativa företagsmiljöer med starkt fokus på hållbarhet i ett city- och havsnära läge. Men 15-20 år kvarstår innan Västra Hamnen är färdigbyggt. Nätverket ”Västra Hamnen – Have it all” har skapats med syftet att gå in i nästa fas med ny energi och idéer.
Detta görs bäst genom samverkan med alla aktörer som är villiga att bidra och dela för att utveckla Västra Hamnen. Idag bedrivs särskilda frågor och specifika ämnesområden av olika eldsjälar och projektgrupper, som beslutats av styrelsen.