MOBILITY CHALLENGE 2017

Vinnarna koras tisdagen den 7 nov. kl. 16-17, Dockplatsen.

BAKGRUND

Under en vecka arrangerar vårt nätverk Västra hamnen- Have it all, tillsammans med Malmö stad, en tävling under namnet Mobility Challenge 2017. Det team som under denna vecka transporterar sig till och från arbetet på mest klimatsmarta och hållbara sätt kommer premieras och vinna attraktiva priser som kommer gynna hela Västra hamnen. Bakgrunden till satsningen är dels att premiera samverkan mellan företagen i Västra hamnen och mellan företagen och Malmö stad; dels att gemensamt verka för att uppnå stadens mål om en tät, grön och blandad stad – ett mål vi bara kan uppnå genom gemensamma insatser.

För att utveckla en stad och ett Västra hamnen där vi kan njuta av grönska, kaféer och ha nära till business så behöver vi hitta nya lösningar, nya samverkansformer och mer hållbara transportsätt.

Genom en testvecka som uppmuntrar samverkan över företagsgränserna lägger vi grunden för en diskussion som vi sedan kan utveckla. Diskussionen om tillgängligheten till staden, om hur vi gemensamt kan ta oss an framtidens utmaningar och hitta nya lösningar.

Hur kan jag som företagare/arbetsgivare i Västra hamnen tänka när jag ska underlätta för de anställda att resa med nya resvanor?

 • För tjänsteresor, ställ några frågor innan en resa görs: behövs resan göras överhuvudtaget, vilka resalternativ finns för resan, kombinera andra ärenden i samband med resan. Testa en tillfällig resepolicy under veckan.

 • Hur ser parkeringsmöjligheterna ut för cyklar utanför arbetsplatsen? Går det att ordna med tillfälliga parkeringar.
 • Hyr in ett gäng elcyklar och lådcyklar som de anställda kan använda under veckan.
 • Testa ett bilpoolsystem för tjänsteresor.
 • Erbjuda/subventionera kollektivtrafikkort och Malmö by bike-kort.
 • Skånetrafikens ”Flexikort” är ett smart sätt att resa med kollektivtrafiken i tjänsten. De anställda reser först. Arbetsgivaren blir fakturerad i efterhand.
 • Sprid information och uppmuntra de anställda till nya resvanor. Anpassa budskapen efter förutsättningarna i er organisation. Drivs ni av hälsoeffekter, ekonomiska fördelar, roligare resa till jobbet osv.
 • Testa nya lösningar på de befintliga parkeringsytorna kopplat till er organisation. Tillåt exempelvis endast samåkningsbilar eller elbilar parkera närmast ingången.
 • Ordna med företagsplatser vid Malmö Bike & Ride-anläggningar vid citytunnelstationerna.
 • Gör det möjligt att jobba hemifrån någon dag.
 • Anlita en cykelmekare att gå igenom de anställdas cyklar.
 • Inkludera cykelresan till jobbet som arbetstid.

Läs mer Malmö stads långsiktiga målstyrning av trafiken på www.malmo.se/tromp.

 

Ni börjar det närma sig prisutdelningen. Kom och fira vinnarna!

Vi ses på Dockplatsen den 7 nov. kl. 15.30- 17.00

 

Kick-off i Vagnsverkstaden

Bilder från den strålande kick-offen den 9/10 i Vagnsverkstaden, Varvsstaden. 

Cykliga Malmö, E-bullitt, cyklar till jobbet