Nu har vårt stadsdelsnätverk vuxit från 15 till 65 medlemmar sedan lanseringsdagen i april 2017.
Hur utvecklar vi föreningen och stadsdelen tillsammans? Med hjälp av dina förslag förbereder styrelsen för 2019.

MOBILITY CHALLENGE 2017

BAKGRUND

Under en vecka arrangerade vårt nätverk Västra hamnen- Have it all, tillsammans med Malmö stad, en tävling under namnet Mobility Challenge 2017. Det team som under veckan transporterade sig till och från arbetet på mest klimatsmarta och hållbara sätt premierades och vann attraktiva priser som gynnar hela Västra hamnen. Bakgrunden till satsningen var dels att premiera samverkan mellan företagen i Västra hamnen och mellan företagen och Malmö stad; dels att gemensamt verka för att uppnå stadens mål om en tät, grön och blandad stad – ett mål vi bara kan uppnå genom gemensamma insatser.

Genom en testvecka som uppmuntrar samverkan över företagsgränserna lägger vi grunden för en diskussion som vi sedan kan utveckla. Diskussionen om tillgängligheten till staden, om hur vi gemensamt kan ta oss an framtidens utmaningar och hitta nya lösningar.

    Kick off i Vagnsverkstaden, Mobility Challenge, På Styret 

I november korades vinnarna till årets Mobility Challenge som arrangerades utav Västra Hamnen Have it all i samarbete med Gatukontoret. Deltagarna utmanades att under en vecka transportera sig till och från jobbet på klimatsmarta sätt. Målet med Mobility Challenge var att både testa nya resvanor, men även att uppmuntra samverkan mellan företagen i Västra Hamnen.
Det team som lyckades bäst under Mobility Challenge veckan var Elfte Timmen som imponerade juryn med innovativa lösningar på flera olika plan. Det individuella priset gick till Kajsa Üebel som varje dag anpassade sitt transportbehov utifrån de väderförhållanden som rådde. Årets hederspris gick till ÅF som verkligen drog sitt strå till stacken och till och med utmanade Stockholms trafikkontor att axla MobilityChallenge 2018. Vidare fick både Team Paulsson en hedersomnäning för sin klimatkompensation, samt Emma Ekdahl (Team Snabbt inte slappt) som även fick sin dotter till att vilja cykla till förskolan.

Mer om vinnarna, samt juryns motivering hittar ni här.

Fler foton från prisceremonin hittar ni på vår Facebook-sida.

Hur kan jag som företagare/arbetsgivare i Västra hamnen tänka när jag ska underlätta för de anställda att resa med nya resvanor?

 • För tjänsteresor, ställ några frågor innan en resa görs: behövs resan göras överhuvudtaget, vilka resalternativ finns för resan, kombinera andra ärenden i samband med resan. Testa en tillfällig resepolicy under veckan.

 • Hur ser parkeringsmöjligheterna ut för cyklar utanför arbetsplatsen? Går det att ordna med tillfälliga parkeringar.
 • Hyr in ett gäng elcyklar och lådcyklar som de anställda kan använda under veckan.
 • Testa ett bilpoolsystem för tjänsteresor.
 • Erbjuda/subventionera kollektivtrafikkort och Malmö by bike-kort.
 • Skånetrafikens ”Flexikort” är ett smart sätt att resa med kollektivtrafiken i tjänsten. De anställda reser först. Arbetsgivaren blir fakturerad i efterhand.
 • Sprid information och uppmuntra de anställda till nya resvanor. Anpassa budskapen efter förutsättningarna i er organisation. Drivs ni av hälsoeffekter, ekonomiska fördelar, roligare resa till jobbet osv.
 • Testa nya lösningar på de befintliga parkeringsytorna kopplat till er organisation. Tillåt exempelvis endast samåkningsbilar eller elbilar parkera närmast ingången.
 • Ordna med företagsplatser vid Malmö Bike & Ride-anläggningar vid citytunnelstationerna.
 • Gör det möjligt att jobba hemifrån någon dag.
 • Anlita en cykelmekare att gå igenom de anställdas cyklar.
 • Inkludera cykelresan till jobbet som arbetstid.

Läs mer Malmö stads långsiktiga målstyrning av trafiken på www.malmo.se/tromp.

Kick-off i Vagnsverkstaden

Bilder från den strålande kick-offen den 9/10 i Vagnsverkstaden, Varvsstaden.