Nu har vårt stadsdelsnätverk vuxit från 15 till 65 medlemmar sedan lanseringsdagen i april 2017.
Hur utvecklar vi föreningen och stadsdelen tillsammans? Med hjälp av dina förslag förbereder styrelsen för 2019.

Dataskyddspolicy

Vi vill fortsätta hålla kontakten med er!

I och med den nya dataförordningen GDPR, som träder i kraft den 25 maj 2018, så har vi tagit fram en förteckning över vår hantering av personuppgifter med följande information:

  • Som medlem i Västra Hamnen- HAVE IT ALL har vi fått ta del av din e-postadress för att kunna kontakta dig.  E-postadresser lagras i vår medlemsdatabas. Om du vill bli borttagen mejlar du det till koordinator@vastrahamnen.se
  • Som medlem eller av uttryckt önskan får du nyhetsbrev av oss. Du kan avprenumerera dig genom att meddela till koordinator@vastrahamnen.se
  •  Vi har ett medlemsregister i vår förening. Dina medlemsuppgifter plockas bort vid skriftligt utträde ur föreningen (sker 3 månader innan nytt kalenderår).
  • Deltagarlistor i samband med evenemang och utbildningar raderar vi efter att dessa har ägt rum.

 

Dina rättigheter:

Från den 25 maj 2018 kommer hela Europa ha en ny gemensam lag om behandling av personuppgifter: Dataskyddsförordningen. Syftet med den nya lagstiftningen är att stärka skyddet av enskilda personers personuppgifter.

De viktigaste ändringarna i dataskyddsförordningen är att du har rätt att begära rättelse, radering eller tillgång till dina personuppgifter. Du har också rätt att invända mot behandling av personuppgifterna och att begränsa behandlingen av dina personuppgifter.

När behandlingen av dina personuppgifter är baserad på ditt samtycke har du även rätt att närsomhelst ta tillbaka samtycket. Ditt återkallande kommer inte att påverka legaliteten gällande behandling av uppgifterna innan du återkallade ditt samtycke.

Dessutom har du rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter för användning till direkt marknadsföring, inklusive målinriktad marknadsföring, och du har rätt att ta del av de personuppgifter som du själv har lämnat, i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format.

Ny dataskyddspolicy
Det är viktigt för oss  att skydda våra medlemmars personuppgifter och följa reglerna i förordningen.

Dataskyddspolicyn är relevant för dig, eftersom du/företaget du är anställd av har lämnat nödvändiga personuppgifter till Västra Hamnen- HAVE IT ALL, ek. förening i samband med ert medlemskap.

Har ni några frågor över detta eller ditt medlemskap så tveka inte att kontakta vår koordinator, Teres Arvidsson, via koordinator@vastrahamnen.se